Årsmöte 2019
23 mars 2019 på Münchenbryggeriet i Stockholm

Härmed kallas medlemmarna i Svenska Kyokushin- och Fullkontaktkarateförbundet till årsmöte.

Årsmötet äger rum den 23 mars 2019 klockan 11:00 i Münchenbryggeriet, Torkel Knutssons gata 2,, Stockholm. 

Motionstiden pågår till och med 31 januari. Motioner kan mejlas till skoff2007@gmail.com.

Nedan återfinns kallelse, fullmakt samt information från Valberedningen