Elitsatsning
gå så långt man kan

SKOFF Elitsatsning

Syftet med SKOFF's elitsatsning är att ge stöd till talangfulla utövare, så att de kan utvecklas optimalt.
Med hjälp av RF och Budo&Kampsportsförbundet erbjuder SKOFF senior- & junior- utövare att ingå i en elitsatsning. 

Som elitutövare har du möjlighet att få

 • •Stöd för träningsplanering och matchanalys
 • •Fystester & utvärdering
 • •Tillgång till fystränare
 • •Tillgång till idrottspsykolog
 • •Tillgång till kostrådgivare
 • •Tillgång till medicinsk rådgivning
 • •Tillgång till test labb
 • •Tyngdlyftningsträning
 • •Utbildning / seminarier
 • •Ekonomiskt stöd/resebidrag

Krav på utövaren

Förutom att kontinuerligt hålla en hög nivå på sin träning samt delta aktivt på tävling skall följande kriterier vara uppfyllda, för att få möjlighet till elitstöd.
 • Ett godkännande från landslagsansvarig
 • Tävlingsresultat som visar att det finns kapacitet att konkurrera med internationell elit
 • Tydligt långsiktigt mål (3-5 år) dokumenterat.
 • Dokumenterad tävlingsplanering på årsbasis (möjlig revision efter 6 mån) ·Kontinuerlig dialog samt föra träningsdagbok som kan redovisas för elitansvarig
 • Fysprofilresultat på minst 2.0, som kontinuerligt skall utvecklas till < 5.0
 • Hög närvaro på samtliga elitaktiviteter som arrangeras och om ej möjligt ange eventuella frånvaroorsaker direkt när tidpunkt för aktivitet blivit känd.
 • Kunna ge skriftlig rapportering vid tävlingsdeltagande, vid behov.
 • Kunna delta på sponsoraktiviteter, vid behov ·