Rasmus Bergström
""

Namn
Dojo
Favoritteknik(-er)
Förebild(-er)
Älskar
Ogillar

Det bästa med att tävla i kumite är...

Meriter: